\((2 \pm \sqrt{\mathfrak{problem}})^x\)

Algebra Level 3

Find the non-zero \(x\) satisfying \[\large(2- \sqrt{3})^x+(7-4 \sqrt{3})(2+ \sqrt{3})^x=4(2- \sqrt{3}).\]

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...