Golden Root

Algebra Level 2

\[\sqrt{5 + \sqrt{5} + \sqrt{3 + \sqrt{5} + \sqrt{14 + \sqrt{180}}}} = \ ? \]

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...