Golden Root

Algebra Level 2

5+5+3+5+14+180= ?\sqrt{5 + \sqrt{5} + \sqrt{3 + \sqrt{5} + \sqrt{14 + \sqrt{180}}}} = \ ?

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...