Nesting Radicals

Algebra Level 3

\[ \sqrt[3]{4 + 2\sqrt[3]{4 + 2\sqrt[3]{4 +2\sqrt[3]{4 +2\sqrt[3]{4 + \cdots }}}}} = \, ? \]

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...