Sometimes we need to reject

Algebra Level 4

Can we say that:

if \( \frac { a }{ b } = \frac { c }{ d } = \frac { e }{ f } \), then

\[ \frac { { a }^{ 3 }b + 2{ c }^{ 2 }e - 3a{ e }^{ 2 }f }{ { b }^{ 4 }+2{ d }^{ 2 }f-3b{ f }^{ 3 } } =\frac { ace }{ bdf } ? \]

Given that: \(a\neq b\neq c\neq d\neq e\neq f \)

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...